4204 x 2102 Download

Ransdorp - Edwin van Eis

Landelijk (Rural) Noord is a protected cultural landscape, actually somewhat of a theme park. More and more of the farmland is being used for picturesque but economically unprofitable agriculture. The sole purpose of the grazing cows, horses and sheep seems to be the entertainment of cyclists. In the background, you see the unfinished church tower of Ransdorp. Halfway through the construction of the tower, the citizens discovered the weight of the tower was too big for this swampy soil. They had to stop construction, in case the tower sunk into the ground. ‏Landelijk Noord is een beschermd cultuurlandschap en eigenlijk een soort themapark. Meer en meer van het boerenland wordt gebruikt voor pittoreske maar economisch niet rendabele agricultuur. De koeien, paarden en schapen lijken te grazen voor het vermaak van de fietsers. Op de achtergrond zie je de niet afgebouwde kerktoren van Ransdorp. Halverwege de bouw van de toren ontdekten de burgers dat het gewicht van de toren te groot was voor de drassige bodem. Ze moesten stoppen met de bouw, omdat de toren anders in de grond zou zakken.

Landelijk Noord is een beschermd cultuurlandschap en eigenlijk een soort themapark. Meer en meer van het boerenland wordt gebruikt voor pittoreske, maar economisch niet rendabele agricultuur. De koeien, paarden en schapen lijken te grazen voor het vermaak van de fietsers. Op de achtergrond zie je de niet afgebouwde kerktoren van Ransdorp. Halverwege de bouw van de toren ontdekten de burgers dat het gewicht van de toren te groot was voor de drassige bodem. Ze moesten stoppen met de bouw, omdat de toren anders in de grond zou zakken.