Doron Hirsch

Doron Hirsch (Israel), studeert in 2008 af aan de choreografieopleiding Dance Unlimited van Theaterschool Amsterdam.

Contact informatie

  • Doron Hirsch