Li-Anne Krol

Kinderopvang 'in transition'

Ouderparticipatiecrèches als volwaardig alternatief

Ouders willen graag het beste voor hun kind. Maar een buitenschoolse opvang is vaak duur, groot en onpersoonlijk. Wat nou als er een groep ouders is die samen bereid zijn voor elkaars kinderen te zorgen? Hoge kwaliteit met een lager prijskaartje: De ouderparticipatiecrèche.

Vergroot

Amsterdam Transition Town #6 - Foto gemaakt door Li-Anne Krol -

Op de zesde 'Amsterdam Transition Town' bijeenkomst gaat het specifiek over de kinderopvang. We zitten met een kleine groep van ongeveer 15 mensen op de vijfde verdieping van Pakhuis de Zwijger. Bart Krull leidt de avond in waarna drie andere mensen aan het woord komen: Mark Sanders van Stichting OOK en ouderparticipatiecrèche De Oase, Derk Thijs van ouderparticipatiecrèche Joop Gilliamse en Héleen Postma die tijdens haar stage bij Mediamatic een kinderopvang probeert te starten.

Doordringen tot Den Haag

Mark Sanders beschrijft in zijn verhaal vooral de wettelijke obstakels van de ouderparticipatiecrèche. Het feit dat ouders geen beroepskwalificatie hebben en de vele wisselingen zijn de voornaamste problemen. Mark brengt hier tegenin dat ouders heel leergierig zijn 'We hebben een keer een professional over de vloer gehad en ouders zogen de kennis als een spons op. Ze willen het beste voor hun kind en steken daar ook moeite in.' Het aantal wisselingen in crèches is aan banden gelegd vanwege eventuele hechtingsproblemen. Niet alle kinderen zijn echter even lang en iedere dag op de crèche. Mark zegt zelf dat zijn kinderen geen last hebben gehad van hechtingsproblemen.

Vergroot

Mark Sanders over Den Haag - Foto gemaakt door Li-Anne Krol -

Met: Bart Krull

Mark hoopt dat Den Haag ouderparticipatiecrèches als een waardig alternatief gaat zien. Hij zegt dat ze nu teveel een checklist afgaan en nauwelijks naar de pedagogische kwaliteit kijken. Paradoxaal genoeg noemt Mark wel dat de effectiviteit van ouderparticipatiecrèches meetbaar moet zijn. Hij pleit daarom voor wetenschappelijk onderzoek zodat ze 'bewijs' hebben. Een andere manier om het concept te bewijzen is het opnieuw oprichten van ouderparticipatiecrèches. Mark zegt te hopen dat het project bij Mediamatic ook succesvol wordt. Dat kan een grote steun in de rug zijn.

Het succes van de ouderparticipatiecrèche

De volgende spreker is Derk Thijs van ouderparticipatiecrèche Joop Gilliamse in Amsterdam. Hij is erg positief over het concept en hoopt dat het meer bekendheid zal verwerven. Hij vindt het vooral fijn dat de kinderen in een groep opgroeien en verschillende leeftijdscategorieën bij elkaar zitten. 'Zo leer je omgaan met allerlei dingen waarmee je eigen kind later ook te maken krijgt. Kinderen leren bovendien dat iedereen een eigen manier van opvoeden heeft.'

Vergroot

Derk Thijs over de ouderparticipatiecrèche - Foto gemaakt door Li-Anne Krol -

Hij zegt wel dat het vinden van geschikte ouders en kinderen vrij lastig is. Omdat ze een kleine crèche zijn, 8 kinderen en 4 dagen per week open, zijn de ouders meestal zzp'ers of freelancers. Derk benadrukt ook de vertrouwensband tussen de ouders. Daarnaast heeft de crèche ook een pedagogisch plan en vergaderen ze eens per maand.

Kinderopvang in een culturele omgeving

Héleen Postma is stagiaire bij Mediamatic. Omdat de culturele instelling net is verhuisd, hadden ze ineens veel ruimte en een andere buurt. Er kwamen echter weinig kinderen over de vloer waarop het plan ontstond om een lokale kinderopvang te starten. Na enkele ouderbijeenkomsten is Hein de Wit uit de buurt enthousiast geworden. Hij zit nu elke vrijdag met een aantal kinderen in Mediamatic.

Vergroot

Héleen Postma over het Mediamatic Project - Foto gemaakt door Li-Anne Krol -

Héleen hoopt het project uit te breiden zodat het een volwaardige opvang kan worden. Dat gaat echter niet zomaar en alle hulp is welkom. Het kost veel tijd en moeite om een echte opvang op te zetten en een beetje structuur of professionele hulp zou fijn zijn.

Hoe verder?

Na de presentaties van de sprekers werd er nog gediscussieerd over verschillende kanten van de ouderparticipatiecrèche. De rol van de GGD, professionele hulp, media-aandacht en het oprichten van platformen of belangenverenigingen kwamen allemaal langs. Kortom, genoeg potentie voor deze vorm van kinderopvang.