Heleen Postma,

Kinderopvang? Wij doen het zelf

Een verslag over de bijeenkomst voor doe-het-zelf-ouders in Mediamatic Fabriek

Een DIY-ouder is een ouder die zelf graag de handen uit de mouwen steekt. Ouders die denken dat het anders kan en het daar niet bij laten. Tijdens de Mediamatic bijeenkomst voor DIY-ouders kwamen maar liefst 24 van deze ouders bij ons langs om de koppen bij elkaar te steken en ideeën uit te wisselen over kinderopvang en ouderparticipatie.

Natuurlijk mochten de kinderen ook mee. Ankie De Groot van Fools Gold, één van de projecten van de Freezing Favela, transformeerde de kleintjes in heuse portretschilders.

Vergroot

Ouder en kind tijdens de Ouderavond - This picture was taken at Mediamatic Fabriek. During "Bijeenkomst voor DIY-ouders". Cleo Thomas

Zo'n kinderopvang met ouderparticipatie, leuk, maar hoe gaat het daar nu aan toe? Mag dat wel? En hoeveel tijd zit daar eigenlijk in?

Inspirerende locatie

Terwijl de ouders nog genieten van de laatste hapjes linzensoep, heet Willem Velthoven hen welkom. Hij vindt het jammer dat Mediamatic Fabriek op een gewone dinsdagmiddag maar al te vaak leeg en onbezocht blijft, terwijl dit juist een inspirerende ruimte is waar mensen kunnen samenkomen. Hij wil meer leven in de brouwerij. Vandaar, en om nog veel andere redenen, besluit Mediamatic om doe-het-zelf-ouders uit de buurt samen te brengen en een plek te bieden waar initiatieven kunnen bloeien.

Vergroot

Ouderavond at Mediamatic Fabriek - This picture was taken at Mediamatic Fabriek. During "Bijeenkomst voor DIY-ouders". Cleo Thomas

Vertrouwen en goede afspraken

We horen het van enkele ervaren DIY-ouders. Derk Thijs is een ouder op ouderparticipatiecrèche Joop Gilliamse in Amsterdam en neemt als eerste het woord. Hij vertelt dat de Joop Gilliamse-crèche als voortvloeisel uit de hippie-punktijd in de jaren 70 is ontstaan, als een soort anti-autoritaire crèche. Bij hen zijn er 8 ouderparen, 8 kinderen. Elke dag hebben 2 ouders dienst. Omdat er 8 ouders zijn, is veel flexibiliteit mogelijk. Derk wijst ons op het feit dat het belangrijk is om goede afspraken te maken. Welk gedrag kan door de beugel? Vertrouwen in elkaar zorgt voor een hechte groep waarin de kinderen veel aandacht krijgen. Bovendien maak je zelf veel meer mee hoe je kind ontwikkelt.

“Gewoon een grote familie”

Bij het SOP in Utrecht kunnen kinderen van 0-12 jaar terecht voor opvang. Merle van Houten vertelt dat kinderen die al 'afgestudeerd' zijn van de crèche vaak zelfs nog op 15-16 jarige leeftijd langskomen om mee voor de kleintjes te zorgen. Als ouder moet je investeren als je deel uit wilt maken van een ouderparticipatiecrèche, maar je krijgt er veel voor terug en bovendien krijg je er een grote familie gratis en voor niets bij.

Vergroot

Kids at the Ouderavond - This picture was taken at Mediamatic Fabriek. During "Bijeenkomst voor DIY-ouders". Cleo Thomas

Prijsverschil

Waar komt dat gigantische prijsverschil dan vandaan? Bij een ouderparticipatiecrèche betaal je gemiddeld enkel voor huur, elektriciteit/water/gas, eten en luiers. Je betaalt niet voor personeel en er is geen winstoogmerk.

“Zoveel verschillende ouders, kan mijn kind dat wel aan?”

Derk Thijs licht toe dat het in praktijk kan, zo veel ouders die passen op een relatief klein groepje kinderen. Omwille van de samenwerking ontstaat er een hechte band onder ouders, iedereen leert elkaar kennen. Zo gaan kinderen zich ook steeds meer op het gemak voelen en trainen ze sociale vaardigheden. Kinderen leren bovendien dat alle mensen een andere manier hebben van opvoeden.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst voor DIY-ouders vindt plaats op 16 mei om 17.30. Er wordt gekeken hoe je daadwerkelijk zo’n ouderparticipatie kinderopvang begint, en er wordt ingegaan op politieke en juridische kwesties.