Abel, Niels Bouwman, Willem Velthoven 2145 x 3095 Download

Hypotheekrenteaftrek: 11 miljard per jaar.

Art 0,49 billion. The budget for arts & culture institutions is relatively small. Profits from the cuts will be very limited, the damages will be tremendous. Find the PDF here. Kunst: 0,49 miljard.Het kunstbudget is in verhouding niet groot. Korten levert weinig op en richt veel schade aan. Kunst: 0,49 miljard. Het kunstbudget voor culturele instellingen is in verhouding klein. Korten levert weinig op en richt veel schade aan.
Waar is dit gemaakt?

Dit is een infographic uit een serie door Abel, Niels en Willem bij Mediamatic, naar een idee van Ruben Pater.

Ongewijzigd gebruik van deze infographic is toegestaan met bronvermelding en verwijzing naar deze pagina.


Kunst: Dit zijn de beschikbare publieke middelen in 2011 voor de culturele basisinfrastructuur, dat wil zeggen ter ondersteuning van culturele instellingen. Dit bedrag is na aftrek van de generiek aan de cultuursector opgelegde bezuiniging van 5%.

‘Advies Bezuinigingen Cultuur 2013-2016’ van de Raad van Cultuur.

Hypotheekrenteaftrek: Wikipedia, zie ook: Vereniging Veilig Huis.