Tussen 1983 & 1997 werkten we met deze mensen samen