Marc Bijl

Art-Activist who has a tattoo on his belly that says: "Deze buik is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunst"

Vergroot

Marc Bijl - by felt-tips

''The nation had been

flirting with forms of

Götterdämmerung,

with extremes of

vocabulary and

behavior and an

appetite for

violent resolutions.''