Performance:

I am not what I am

Lezing door kunstenaar Hassan Khan

12 nov 2009

Hassan Khan maakt kunst, muziek en schrijft. Hij woont en werkt in Cairo, Egypte en heeft zijn werk over de hele wereld tentoongesteld. Op deze avond zal hij een performance presenteren bij Mediamatic. I am not what I am is een tekst begeleid door een timecoded video. De video speelt van +00:00:00 tot +00:60:00 en wordt onderbroken door bepaalde momenten waarin de kunstenaar zijn tekst vermengd met fragmenten van geluiden, kunstwerken, bespiegelingen op zijn positie ten opzichte van het publiek, theoretische voorstellen en meer.

Na de presentatie wordt er met het publiek gediscussieërd.

Vergroot

Hassan Khan - I am not what I am Jans Possel

With:

Een citaat uit de tekst:

We are therefore involved together in producing a situation – a context where we (as members of a set / as members of an audience / as inhabitants of a shared space) produce meanings together

In this relationship I do not want to inhabit the position of someone who will EXPLAIN himself

Or EXPLAIN his work

I am not what I am

Reasons do not really exist

And explanations are always about something else

Op donderdag 12 november, vanaf 20:00 uur in Mediamatic BANK.