steeds op dinsdag!

Rob van Kranenburg

Vergroot

Rob van Kranenburg at Triggered by RFID - Mediamatic RFID workshop 2005

Rob werkt bij Waag Society waar hij programma manager is. Twee dagen per week werkt hij als docent, voornamelijk aan kunst- en design academies. Als innovatie consultant houdt hij zich bezig met onderhandelings strategiëen voor nieuwe technologiëen, op dit moment zijn dat ubicomp en rfid (radio frequency identfication). Daarnaast is de relatie tussen het formele en informele binnen economisch en cultureel beleid onderwerp van onderzoek. En hij houdt zich bezig met de voorwaarden voor een duurzame culturele economie.
Rob van Kranenburg studeerde cum laude af in Literatuur Theorie aan de Universiteit van Tilburg. Hij begon met werken bij Professor Ronald Soetaert in Gent, aan de faculteit Onderwijskunde. Daar ontwikkelde hij online leermodules, methoden en concepten met als uitgangsppunt multi-geletterdheid. In 2000 vertrok hij naar Amsterdam om te werken als programmamaker media-educatie in De Balie, centrum voor cultuur en politiek . Daarnaast was hij ook docent en coordinator van het nieuwe media programma aan de UvA, afdeling film- en televisie wetenschappen. Met het gevoel dat het terrein van de nieuwe media eigenlijk te jong is om te historiseren begon hij bij Doors of Perception als co-programmamaker en stelde hij met John Thackara het programma van Doors 7 samen: Flow, the design challenge of pervasive computing. In 2003 was hij mentor bij de postgraduate cursus voor performance, theater en kunst bij APT, Arts, Performance, Theatricality.