Organisatie:

Creative City Lab

Creative City Lab is een concrete ‘open innovatie formule en aanpak’, waarbij innovatieve krachten in Amsterdamse Area worden gebundeld. Het doel van CCLab is om creatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen en realiseren voor urgente en complexe maatschappelijke en economische vraagstukken.

Open innovatie traject
Tijdens een half jaarlijks open innovatie traject werkt een groep van 25 ondernemende en creatieve top studenten in multidisciplinaire teams full time aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Deelname vindt plaats op basis van zorgvuldige selectie en voordracht van laatstejaars studenten uit de verschillende onderwijsinstellingen (hbo en wo). Waarbij bewust wordt gekozen voor een mix van studierichtingen (van natuur- en milieukunde tot filmacademie en gaming).

CCLab samenwerking
Om complexe issues aan te pakken, waarbij vele belangen gemoeid zijn, is het vaak moeilijk om afstand te nemen van de eigen doelstellingen, ziens- en belevingswijze. Juist deze jonge, creatieve en ondernemende groep deelnemers kunnen belangenloos, met een frisse en vernieuwende blik naar de problematiek kijken.

De deelnemers krijgen gedurende het gehele traject intensieve (zowel inhoudelijke als creatieve) begeleiding van een groep jonge, innovatieve organisaties; de founding partners van CCLab. Deze partners beschikken over competenties die noodzakelijk zijn voor een succesvol innovatie proces.

Tijdens een Creative City Lab traject wordt intensief samengewerkt met partijen uit de Creatieve Industrie en de Business. Tijdens het traject vinden trainingen, workshops en creatieve ateliers plaats. Tevens worden er twee grote events georganiseerd met als doel om tussentijdse resultaten terug te koppelen en creatieve en inhoudelijk input terug te krijgen uit het veld. Dit gebeurd in samenwerking met partijen uit de creatieve industrie en experts en professionals uit het opdrachtveld. De creatieve adviesraad van CCLab waarborgt het creatieve proces van het CCLab traject.

Thema
Ieder jaar kiest CCLab een nieuw urgent en complex maatschappelijk thema/issue, waarbij duurzame innovatie van groot belang is. Het thema voor Creative City Lab 2008 is ‘duurzaamheid, energiebesparing en CO2 reductie’. De opdracht wordt jaarlijks geformuleerd en gefinancierd door een selecte groep bedrijven en de overheid die een bepaalde problematiek/opportunity zowel vanuit maatschappelijk als bedrijfseconomische perspectief hebben geadopteerd voor Amsterdam Area.

Contact informatie

  • Creative City Lab