Willem Velthoven
Alle rechten voorbehouden
4960 x 7015 Download

Cover Mediamatic Magazine Vol. 0#0 1985

1985

Sinds de uitvinding van de Videokunst in het begin van de jaren 60 door Nam June Paik zijn steeds meer kunstenaars zich van electronische media gaan bedienen. Tot halverwege de jaren 70 vaak als verlengstuk van de conceptuele en performance activiteit die in die periode hoogtij vierde. Of vanwege hun (die media) immateriële kwaliteit en vermenigvulbaarheid (slecht verhandelbaar, democratisch). Later ontstond meer interesse voor de intrinsieke beeldende mogelijkheden van vooral video.

Mediamatic Magazine heeft de ambitie om een inhoudelijke discussie over videokunst op gang te brengen: "...een plaats waar in het openbaar aan theorievorming wordt gedaan, waar deze vorm van kunst (=videokunst) gelegitimeerd wordt. Maar waar ook vraagtekens geplaatst worden bij overmatige preoccupatie met bepaalde media, een stimulans tot reflectie" (Jans Possel en Willem Velthoven. "Redactioneel." Mediamatic Magazine vol. 0 # 0 (1985)).