Willem Velthoven
Alle rechten voorbehouden
4960 x 7015 Download

Cover Mediamatic Magazine Vol. 0#0 1985

De eerste editie

De eerste editie

Mediamatic Magazine heeft de ambitie om een inhoudelijke discussie over videokunst op gang te brengen: "...een plaats waar in het openbaar aan theorievorming wordt gedaan, waar deze vorm van kunst (=videokunst) gelegitimeerd wordt. Maar waar ook vraagtekens geplaatst worden bij overmatige preoccupatie met bepaalde media, een stimulans tot reflectie" (Jans Possel en Willem Velthoven. "Redactioneel." Mediamatic Magazine vol. 0 # 0 (1985)).