book: Darren Tofts, Murray McKeigh 1 jul 1998

Memory Trade

A Prehistory of Cyberculture

Wat er wordt verstaan onder cultuur verandert net zo snel als de informatie zelf. Nieuwe computer technologieën creëren een nieuw publiek, een cybercultuur met al zijn apocalyptische en utopische mogelijkheden. Maar is deze ontwikkeling wel zo nieuw als het lijkt?

Het populaire debat over cybercultuur negeert vaak de historische context. De ontstaansgeschiedenis begint in de negentiende eeuw en loop verder via de ontwikkeling van de telecommunicatie, de droom van een global village naar het ontstaan van een militair/industrieel complex. Deze beknopte geschiedenis negeert de prehistorie van technologische veranderingen die van invloed zijn op cultuur. Deze veranderingen zijn overal voelbaar maar nergens zichtbaar in het telematica landschap aan het einde van de twintigste eeuw.

Cybercultuur is een toevoegsel en geen uitvinding van een menselijke interactie met communicatie en informatie technologieën. Memory Trade schraapt deze oppervlakkigheid van de hedendaagse cultuur weg en ontdekt de sedimentaire sporen uit het verleden. Dit verleden beïnvloedt het heden door onopgeloste filosofische vragen uit dit verleden over de relatie tussen mens en technologie, creativiteit en kunstgrepen, realiteit en representaties van deze realiteit.

Memory Trade onderzoekt door middel van tekst en beeld het onbekende verleden van de cybercultuur. Dit varieert van Plato's grot tot de literaire labyrinten van Borges, Freud's Writing-Pad en de herontdekking van taal door James Joyce in Finnegan's Wake. In zoverre is Memory Trade een weerspiegeling van de hedendaagse cultuur.

Vergroot

Cover of "Memory Trade" -

English

90 5704 18 12

£15

131