Mediamatic 2000

In 2000 is er een nieuwe serie workshops Gedrag Ontwerpen en zijn er meerdere salons in Sociëteit Baby.

Performance door Saskia Kersenboom

In 2000 worden er wederom Salons georganiseerd in Sociëteit BABY. Op 6 februari vindt er onder andere een performance plaats van Saskia Kersenboom. Haar dans Textus van deze middag was een verbeelding van een tekst volgens eeuwenoude vertelprincipes uit Zuid-India. Centraal hierin stond een gedicht/lied gecomponeerd in het Tamil dat werd omlijst door twee abstracte dansstukken waarin vooral het lijnenspel en ritme belangrijk was.

Vergroot

performance door Saskia Kersenboom - Mediamatic Lounge@BABY, 6 februari 2000 Jans Possel

Robothondje Laika

Op 6 maart staat de salon in het teken van robothondje Laika, de AIBO van Mediamatic. Er wordt een choreografie uitgevoerd met Laika in de hoofdrol.

Vergroot

Uitnodiging Mediamatic@BABY - 6 maart 2000 in Sociëteit BABY Serie van Salons op zondagmiddag. In deze editie Laika, de AIBO (robothondje) van Mediamatic, een choreografie van Martin Butler, onderzoeker Kodwo Eshun en vormgever Will Holder


Vergroot

Dansers tijdens Mediamatic Salon@BABY - 6 maart 2000 Jans Possel


Vergroot

06-03-2000 Kinderen met Laika - Mediamatic Salon bij sociëteit BABY staat in het teken van robothondje Laika, de AIBO van Mediamatic. Er wordt een choreografie uitgevoerd met Laika in de hoofdrol. AIBO is een gezelschapsrobot in de vorm van een hondje, gemaakt door Sony sinds 1999. De robot is zo gemaakt en geprogrammeerd dat hij geen mensen kwaad doet, zo zal de hond nooit in de kuiten bijten. Wegens de hoge prijs zijn nog maar weinig mensen in het bezit van een AIBO.  Jans Possel

Maki Ueda bij Mediamatic Salon@BABY

Op 7 mei is Maki Ueda te gast. Ze maakt animaties en installaties en vertelt iets over drie van haar projecten, Hole in the Earth, Teletext en Jack-in-a-post. Ter ere van het twintigjarig bestaan van Teletekst werd een animatie van Ueda uitgezonden op pagina 379, NPS-teletekst.

Vergroot

presentatie door Maki Ueda - Mediamatic Salon@BABY, 7 mei 2000 Jans Possel

Met: Maki Ueda

Ballroomdans in Societeit BABY

Tijdens de salon op 2 juli komt er naast de sprekers een ballroom danspaar langs.

Vergroot

Uitnodiging Mediamatic@BABY - 2 juli 2000 in Sociëteit BABY. Serie van Salons op zondagmiddag. In deze editie Roggério Lira over de grafische vormgeving van de spraakmakende VPRO documentaire The End of TV as we know it, een beeldcollage van Gordon Haslett en een intermezzo van een ballroomdanspaar op muziek van Arling en Cameron.


Vergroot

ballroomdans tijdens Mediamatic Salon@BABY - 2 juli 2000 Jans Possel

The living artist-astronaut

5 november 2000. In deze saloneditie presenteert Debra Solomon the living-artist-astronaut. Ze voert door middel van hypno-technieken 10 kunstenaars naar het jaar 2030 en laat ze hun rol in de ruimtevaart bediscussiëren. Dirk van Weelden presenteert de digitale wezens en troeteldieren van Karl Sims en Tom Ray en hoe ze 'gefokt' worden. Studenten van de HKU presenteren hun computerspel speciaal voor blinden.

Vergroot

Uitnodiging Mediamatic@BABY - 5 november 2000 in Sociëteit BABY. Serie van salons op zondagmiddag. In deze editie: the living-artist-astronaut, Solomon voert door middel van hypno-technieken 10 kunstenaars naar het jaar 2030 en laat ze hun rol in de ruimtevaart bediscussiëren. Dirk van Weelden presenteert de digitale wezens en troeteldieren van Karl Sims en Tom Ray en hoe ze 'gefokt' worden. Studenten van de HKU presenteren hun computerspel speciaal voor blinden.


Vergroot

Debra Solomon tijdens Mediamatic Salon@BABY - 5 november 2000, Societeit Baby Jans Possel

Playstation meets Organism

In Felix Meritis vindt begin september de seminar Playstation meets Organism plaats. Verschillende sprekers reflecteren op het begrip emulation in game-design, kunstmatige intelligentie, biologie en kunst. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om dit begrip in de praktijk nader te onderzoeken: deelnemers kunnen zichzelf nieuw leven inblazen in drijvende tanks en experimenteren met computerspellen.

Vergroot

Playstation meets Organism seminar - Felix Meritis, september 2000 Jans Possel


Vergroot

Gamen tijdens Mediamatic Salon@BABY - 3 september 2000 Jans Possel

Workshop Gedrag Ontwerpen

In 2000 organiseert Mediamatic een nieuwe workshopserie, getiteld Gedrag Ontwerpen. Deze workshops gaan over interactiviteit, de cultureel meest wezenlijke eigenschap van de nieuwe media. Zoals de folder van de workshop duidelijk maakt:

Interactieve media vertonen, in tegenstelling tot oude media, een eigen gedrag ten opzichte van hun gebruikers. Dat gedrag kan je ontwerpen. Culturele ontwikkeling in de nieuwe media vereist dat we leren hoe we het gedrag van die media kunnen ontwerpen en daar zinvolle mooie inhoud aan geven.

Enkele gebieden die in de workshop aan bod komen zijn: multiplayergames, nieuwe educatieve projecten, emergent gedrag in complexe systemen en spelgedrag vanuit biologisch oogpunt. De titels van de workshops zijn Spelers & Regels, Topologie van Informatie en Click, Tic & Beat.

Vergroot

Folder Mediamatic workshops 'Gedrag Ontwerpen' - De Mediamatic workshops Gedrag Ontwerpen gaan over interactiviteit, de cultureel meest wezenlijke eigenschap van de nieuwe media. Interactieve media vertonen, in tegenstelling tot oude media, een eigen gedrag ten opzichte van hun gebruikers. Dat gedrag kan je ontwerpen. Culturele ontwikkeling in de nieuwe media vereist dat we leren hoe we het gedrag van die media kunnen ontwerpen en daar zinvolle mooie inhoud aan geven. Enkele gebieden die in de workshop aan bod kwamen waren: multiplayergames