Mediamatic 1988

In 1988 verschijnen er eveneens als in 1987 4 edities van Mediamatic Magazine

Mediamatic Magazine

In verschillende artikelen wordt de videokunstcultuur in Japan, Litouwen, Rusland en Frankrijk besproken. Zoals dat Frankrijk gezien wordt als voorloper van elektronische media in Europa, in Moskou je gevaar loopt als mediakunstenaar, opkomende videokunst in Litouwen en de rijke videokunstcultuur van Japan ondanks het in de jaren ‘80 niet veel werd gesubsidieerd.

Vergroot

Mediamatic Magazine 2#3 front cover - This cover, with a photo by Ben van Duin, was printed in metallic ink for special graphic effect. The newsstand sales of this issue were the lowest ever. This may have been caused the dark colors and the actual image that confused potential buyers about the content of the magazine. The baby on the cover was the Jacob, the newborn son of Ben van Duin and Annette Palstra. Willem Velthoven,


Vergroot

MM Magazine Volume 2.4 -


Vergroot

Mediamatic Tijdschrift vol 3#1 - The european Art Media Magazine


Vergroot

vol. 3#2 -