Teun Castelein (nl)
Alle rechten voorbehouden
2048 x 1365 Download

Testing the Meneer Vrijdag, flagship of Rederij Lampedusa

282 people sailed on this ship from North Africa to Europe. Still we'd like to test how many friends fit on its deck according to amsterdam measures. Rederij Lampedusa is an art project by Teun Castelein. 282 mensen hebben op dit schip de oversteek gemaakt van Noord Afrika naar Europa. We zijn er nog niet uit hoeveel vrienden je er naar Amsterdamse maatstaven op kwijt zou kunnen. Rederij Lampedusa is een project van Teun Castelein.
Waar is dit gemaakt?