book: Keith Ansell Pearson 1 jan 1997

Viroid Life

Perspectives on Nietzsche and the Transhuman Condition

Dit boek is interessant voor diegene die een nieuwe en bedachtzame benadering naar het werk van Nietzsche zoeken. Daarnaast wordt in het boek de stand van de biologie en technologie aan het einde van de twintigste eeuw besproken, en er worden vragen gesteld over de toekomst van de mens.

Nietsche's ideeën over de 'overman' blijven het postmodernistische gedachtengoed bezighouden. Zijn stelling dat de mens iets is dat moet worden overwonnen is niet langer simpele retoriek. Onze ervaringen van de hybride realiteit van kunstmatig leven hebben een 'transhuman' figuur gemaakt die uitkijkt over ons allemaal. Pearson is geïnspireerd door dit idee en onderzoekt of evolutie niet langer in de hand te houden is en dat de wereld overgenomen wordt door machines.

Pearson benadert dit vanuit zes perspectieven. Hij koppelt Nietzsche's ideeën aan hedendaagse evolutie theorieën, zowel vanuit een biologische als een technologische invalshoek. Het boek combineert de hybride realiteit van onze toekomst met Nietzsche's filosofieën. Pearson vergelijkt Nietzsche en Darwin voordat hij meer recente denkers als GIles Deleuze en Guy Debord opvoert. Op deze manier ontwikkelt hij een nieuwe manier van denken over techniek, machines en het meest belangrijk beklemtoont het ambigue karakter van onze machine verslaving.

Vergroot

Voorkant Viroid Life -

203

0 415 15435 9

5.1 PEA 2