Nancy Fraser

Een Amerikaanse kritische theoreticus, momenteel de Henry A. en Louise Loeb hoogleraar Politieke en Sociale Wetenschappen en hoogleraar filosofie aan de New School in New York City.

Fraser is een bekend feministisch denker die zich bezighoud met opvattingen over echtvaardigheid. Ze stelt dat recht een complex begrip is dat moet worden bekeken vanuit het oogpunt van drie afzonderlijke maar onderling samenhangende dimensies: de verdeling (van middelen), erkenning (van de bijdragen van verschillende groepen), en vertegenwoordiging (taalkundig). Ze is van mening dat een onbeschreven blad als theorie steeds meer wordt gemarginaliseerd door de vooruitgang in genetica, Marxisten zouden zich moeten concentreren op de blinde herverdeling over sociale rechtvaardigheid en vragen aan alle groepen om een concrete bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Ze vermijdt in haar zoektocht naar reductieve opvattingen over zaken als rechtvaardigheid en democratische participatie, ze voert ook aan dat de sociale theoretici de aspecten van de kritische theorie en post-structuralisme synthetiseren, het overwinnen van de "valse tegenstelling" tussen de twee, met het oog op een beter begrip van de sociale en politieke problemen waarmee beide benaderingen gepaard gaan.

Echter, is Fraser pleit niet voor een vage verwarring van de twee, maar een pragmatische aanpak, waarbij elke school van denken rigoureus wordt ondervraagd om de gebruiksduur te scheiden van de niet-nuttig of nadelig elementen voor een democratische analyse van de maatschappelijke instellingen en de sociale bewegingen. Dus Fraser staat in de traditie van de linker-democratische waarden, terwijl ze dit combineert met meer recente inzichten van de feministische theorieën, kritische theorie, en post-structuralisme.

Werkt voor:

Contact informatie

  • Nancy Fraser