Informance en presentatie F.R. David 2

The Stuff & Nonsense issue

F.R. David richt zich op de 'status' van taal in de hedendaagse kunstpraktijk. Schrijven als een modus die informeert en prikkelt, ondersteund en beschrijft, bevestigd en interpreteert, commentaar levert en reflecteert op de hedendaagse artistieke productie.

reserveren: reservation@deappel.nl

Nmmer 2 van F.R. David, zoomt in op het thema"Stuff & Nonsense", een nummer van onleesbaarheid die in de beeldende kunst wordt geaccepteerd en gevisualiseerd, over taal die als 'sculptuur' functioneert en niet als communicatiemiddel.