Video Vortex.2

8 dec 2007
3 feb 2008

Video Vortex.2 is een vervolg op de tentoonstelling Video Vortex waarin gereageerd werd op het Web2.0 fenomeen. Web2.0 staat voor macht aan de gebruiker en democratie voor iedereen. Dit heeft geleid tot innovatieve vormen van mediagebruik waarbij een open en speelse samenwerking leidt tot kritische houdingen en nieuwe ideeën.

In Video Vortex.2 is er aandacht voor een andere kant van deze democratische beweging. Wat is de reactie van kunstenaars op dit democratiseringsproces? In hoeverre verschilt de democratische beweging van Web 2.0 van die van eerdere utopieën rond radio en televisie? Hoe kan een kunstenaar zijn autonomie en diversiteit behouden buiten de massamedia om? Is de amateuristische esthetiek het nieuwe genre? Wederom reageren kunstenaars op Web2.0, waarbij deze keer speciale aandacht uitgaat naar de situatie in Nederland en België.