book: Dan Schiller 1 mrt 1999

Digital Capitalism

Networking the Global Market System

Onder de heerschappij van een expansieve markt logica, is het internet aan een politiek-economische transitie begonnen in de richting van wat Dan Schiller noemt "digitaal kapitalisme". Schiller spoort deze metamorfose op door middel van drie uitermate belangrijk en met elkaar verbonden interesses en activiteiten.

Cyberspace is niet alleen een voorbeeld van, maar ook een cruciaal onderdeel van een groter politiek en economisch domein. De netwerken werden oorspronkelijk gemaakt in opdracht van onderwijsinstellingen, de overheid en dergelijke. De laatste tien jaar begonnen deze netwerken zich vooral op zakelijke gebruikers te richten en hun wensen te bedienen.

Deel één en twee van het boek gaan over het 'neoliberale' of op de markt gerichte beleid dat van invloed is op telecommunicatie-systemen en de empowerment van transnationale ondernemingen, terwijl tegelijkertijd de sociale ongelijkheid is toegenomen. Deel drie laat zien hoe cyberspace instrumenten levert waarmee het kapitalisme en de consumenten uitgaven verdiept worden op een transnationale schaal, vooral voor bevoorrechte groepen. Tot slot, richt deel vier zich hoe digitaal kapitalisme het onderwijs heeft ingehaald, waardoor het genadig is aan de bewegingen van de markt.

Vergroot

DSC03492.jpg -

294

0-262-19417-1

4.2 SCHI