.raw esperanto

25 Jan 2008
3 Feb 2008

Het uitgangspunt voor deze tentoonstelling is een nieuwe interactieve installatie van Vincent Elka: Sho(u)t. Sho(u)t reageert op verschillende emotionele lagen in stemgeluid, waardoor een wisselwerking ontstaat tussen mens en apparaat.

De verbale opeenstapeling die in de fysieke ruimte ontstaat is, op te vatten als een emotioneel Esperanto, een taal die ieder voelt, spreekt en begrijpt.
In aansluiting op Sho(u)t programmeren we werken van kunstenaars die de relatie tot gezag, hoe er mee om te gaan en op te reageren, laten zien.

MAMA sluit met deze tentoonstelling aan op het thema "Free Radicals" van het Exploding Cinema programma, onderdeel van het 37e Internationale Film Festival Rotterdam (IFFR). Free Radicals is de gangbare term in de chemie voor bijzondere moleculen of atomen die soms hevige reacties uitlokken. Nu slaat het op kunstenaars die met een zelfde radicale inslag te werk gaan.