organization:

Huis a/d Werf

Ooit begonnen als festival, na tien jaar uitgebreid met een productiefunctie en ondertussen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Huis en Festival a/d Werf is voortdurend in ontwikkeling. In de afgelopen jaren is er een nieuwe balans ontstaan: niet het festival, maar het productiehuis vormt het hart. Ook het podium krijgt vorm aan de hand van het productiehuis en toont presentaties uit het productiehuis en kleinere projecten en vooronderzoeken tijdens het seizoen.

Huis en Festival a/d Werf biedt onderdak aan beginnende theatermakers in alle stadia van hun ontwikkeling. Zij doorlopen een traject van één tot vijf jaar, met artistieke en zakelijke begeleiding. Afhankelijk van de voortgang van de maker en de potentie van diens producties wordt het traject geheel of gedeeltelijk doorlopen. Te beginnen met een (voor)onderzoek, klein project of voorstelling. Dit kan uitgroeien naar een festival- of Huisproductie, die in binnen- of buitentand op tournee gaat. Een selecte groep komt in aanmerking voor een internationale coproductie. Ook begeleidt het productiehuis de uitstroom naar een eigen gezelschap of stichting.

Contact information

  • Huis a/d Werf
  • Boorstraat 107
  • Utrecht
  • NL
Works here:

Events: view all 21

Plays a role in: