Teamwork

Een hedendaagse ontwerppraktijk

31 Oct 2008
1 Mar 2009

Teamwork toont de drie ambitieuze voorstellen voor de kustzone van Almere Poort van de marktpartijen Vesteda, BPF Bouwinvest en Amvest naast de visies op dit gebied van de teams van Irene Fortuyn, Hans Venhuizen en Artgineering. Deze drie bureaus gaan met hetzelfde programma van eisen aan de slag als de drie marktpartijen.

Enlarge

TEAMWORK; zes voorstellen voor de kustzone van Almere Poort; Dé Stad aan het Strand - Foto Ralph Kämena, van De Paviljoens website -

De kunstenaars Irene Fortuyn en Hans Venhuizen werken al geruime tijd op een integrale manier met stedenbouw en beeldende kunst. Als beeldend kunstenaar werken zij nauw samen met architecten, stedenbouwkundigen, planologen en landschapsarchitecten om vanuit een autonome positie tot een vernieuwend ontwerp van de openbare ruimte te komen. Aan de andere kant zijn er steeds meer architecten en stedenbouwkundigen die met strategieën uit andere disciplines hun ontwerppraktijk op een autonome manier benaderen, zoals Stefan Bendiks en Aglaée Degros met hun bureau Artgineering. Artgineering streeft in praktijk en theorie naar het vernieuwen van het stedenbouwkundige instrumentarium voor hybride hedendaagse gebieden. In een integrale aanpak brengt het bureau creativiteit en technologie bij elkaar: art-gineering.

De gemeente Almere heeft drie beleggers uitgenodigd om hun visie te geven op de ontwikkeling van de Kustzone Almere Poort: Vesteda, Amvest en BPF Bouwinvest. De Kustzone Almere Poort heeft de potentie om uit te groeien tot de Stad aan het Strand, een gebied met betekenis voor de hele metropoolregio Amsterdam.

Opening: 31 oktober 2008 – 15.00 opening tentoonstelling TEAMWORK door wethouder van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, woonbeleid en grondbeleid de heer A. Duivesteijn.

TEAMWORK loopt van 31 oktober 2008 tot en met 1 maart 2009.
De eerste versie van de zes ontwerpen is te zien vanaf 31 oktober 2008, de presentatie van de definitieve ontwerpen is te zien vanaf 24 januari 2009.
5, 12, 19 en 26 februari 2009: elke donderdag in februari vindt een internationaal interdisciplinair lezingenprogramma plaats in de reeks Ongoing Series.
26 februari 2009: bekendmaking winnaar ontwerp Kustzone Almere Poort.