project: Mark Vennegoor

Holland BOS

Een kunstwerk van 2e hands bomen als ode aan onszelf

Denkend aan Holland…… dichtte Marsman ooit. In 2005 gebruikte Thomas Rosenboom dit als titel voor een niet zo vleiend betoog over Hollanders.
Vaak hoor ik klaagzangen over hoe wij Hollanders allemaal tekort schieten. Maar ach....... hebben wij het ook niet prachtig; kunnen we vaak ook niet lachen om onze eigenaardigheden en zijn we ook niet gewoon trots op ons mooie Holland?
Holland bos is een ode en een positieve spiegel aan onszelf. Dit kunstwerk gaat over ons, omdat we het zelf maken. Met onze creativiteit, kneuterigheid, ondernemersdrang, burgerlijkheid, behulpzaamheid, productiviteit, vernieuwingsdrang, humor, samenhorigheid, kritische houding, gierigheid en ga zo maar door. En daarmee zijn we tot mooie dingen in staat! Het Holland Bos laat zien wie we zijn en wat we kunnen. Bovendien wordt het bos gemaakt met dingen die we weggooien. En dat wat je weggooit zegt, net als een boekenkast over een persoon, veel over cultuur en mensen.

Het Holland Bos gaat echter bovenal over een 2e leven, hergebruik en contact met natuur en cultuur. Een dialoog maken met de samenleving en mensen tot nadenken zetten dat consumeren en dingen weggooien ook wat over onszelf zegt. Waren we immers niet ooit zo ’n zuinig volkje en innovatief in hergebruik en trots op vakmanschap? Het kunstwerk gaat over kracht dat je met elkaar mooie dingen kunt maken, omdat schoonheid en natuur binden.

Holland bos is een kunstwerk dat gemaakt wordt door vrijwilligers. Op marktplaats staan advertenties om planten, bomen, struiken, stoeptegels, schuttingen gratis af te halen. We gaan deze spullen een tweede leven geven en er een publiek bos van maken. In Holland Bos kunnen kunstenaars of musea ruimte nemen om iets te bouwen, te exposeren of te etaleren. Ook kunnen wandelaars hun (on)vergeten beelden neerzetten, zodat iedereen ervan kan genieten. Allemaal gratis, want daar houden wij Hollanders tenslotte van.

Kortom een bos zonder veel regels, maar waar vooral wetten der natuur en cultuur gelden. Dit bos geeft discussie, schoonheid, maar vooral positief inzicht over Holland!

Enlarge

Haag gratis af te halen - Mark Vennegoor

Ik wil een kunstwerk maken dat met Google Earth duidelijk zichtbaar is en dat bekender wordt dan de Keukenhof. Een bos dat symbool staat voor hergebruik en respect voor natuur. Een bos dat door mensen met plezier gemaakt wordt, voldoening halend uit wat ze neer zetten. Een creatief bos waar kunstenaars, musici, musea en andere burgers ruimte hebben om zichzelf te presenteren. Een bos dat dus symbool staat voor wie we zijn en wat we kunnen. Maar bovenal een bos met afgedankte spullen gebouwd, maar zelf verre van afgedankt. Een levend bos, dat mensen inspireert, verbindt, verrast en voldoening geeft en aanzet tot nieuwe initiatieven. Dit goed gedocumenteerd, want de verhalen achter bomen, struiken, werkzaamheden worden een mooi Hollands portret.

Kunstenaars, landschapsarchitecten, stratenmakers, hoveniers, ambtenaren, scholieren, gepensioneerden, groot grondbezitters, yuppen, werklozen, fietsenmakers, boeren, sportinstructeurs, daklozen, bouwvakkers, imkers, automobilisten, spoorwegfanaten, etc. etc. Overigens wel tussen de 0 en 100 jaar oud.

Echter, voor deze Pitch is mijn doelgroep iedereen die dit idee mede wil adopteren. Dan denk ik aan gemeenten, individuen, fondsen. Tenslotte is er ook wel wat nodig zoals:
- een groot stuk grond (midden in de stad, langs snelweg of op een eiland?!)
- geld en expertise om het te documenteren
- vergunningen etcetera.
Maar vooral wil ik nu al een publiek bereiken dat denkt: “Die boom, die staat toch niet zo erg in de weg, die laat ik voorlopig nog even staan voor het Holland bos.”

Het is een dynamisch kunstwerk, waarin iedereen zijn eigen bijdrage bepaald. Verrassende samenwerking met een nog onbekend werkproces en dynamisch product.
Het Holland Bos wordt een voorbeeld hoe iets met hulp van de virtuele wereld in de reële wereld gebouwd kan worden.

Web 2.0 moet vraag en aanbod bij elkaar brengen. Vrijwilligers werven, bekendheid genereren, forum als platform voor informatie, dialoog en discussie. Moet een kunstwerk blijven of weg? Wie wil er een fietspad helpen aanleggen?

Maar Web 2.0 is ook belangrijk voor documentatie. Verhalen van de persoon achter bijvoorbeeld de gratis Apenboom. Wellicht ergert hij zich al lang aan de boom of gaat deze met pijn in het hart weg vanwege een burenruzie. Web 2.0 is uitermate geschikt om te documenteren en het toegankelijk te maken voor een groot publiek. Echter de filosofie is om niet alleen een Web 2.0 virtuele wereld te bouwen, maar juist ook de vertaling naar de echte wereld te laten plaatsvinden. Foto’s kunnen op het internet, maar ook in een bos geplaatst worden; liefst beide!

De belangrijkste inzet voor Web 2.0 is echter dat zonder web 2.0 dit kunstwerk in dit formaat nooit realiteit zou kunnen worden. Met papieren advertenties achter de kassa in de supermarkt over een gratis op te halen boom of struik kun je een Amsterdams, Haags of Utrechts bos bouwen, maar zeker geen Holland Bos.