Zoot Derks

Timeline Criticism

4 Mar 2011
6 Mar 2011

Timeline Criticism is een video installatie en performance met als thema kritische beeld/taal reflectie in kunst en filosofie op het steeds universeler gebruik van technologische tijdslijnen. Timeline Criticism is een beeld-onderzoek in samenspraak met experts, acteurs, kunstenaars, makers, filosofen en het publiek.

Enlarge

Time Line Criticism - Image found on g-netwerk.nl , made by Zoot Derks Zoot Derks

With:

Het project is ontstaan als een praktisch research project tijdens het schrijven van de theoretische scriptie van Zoot Derks aan de UvA . In de groepexpositie ‘Best of Both Worlds’ is Timeline Criticism eenmaal te zien geweest (W139 februari 2009). Het werk heette toen ‘Polderpiece’ en was een video module. Een serie van zeven naast elkaar gebeamde video projecties, een videohorizon.

Timeline Critism in de Brakke Grond

Een gigantische decor, een ‘format’ achter creaties, een monade type systeem. Stelt u zich een landschap voor van ontelbare tijdlijnen, waarin het behoud van alle belangrijke aspecten van het onderliggende systeem type in beeld zijn. Hoe bevraagt U dit nieuwe gelaagde landschap van tijdlijnen? Is een mogelijke dubbele clash tussen immobiele en mobiele werelden van tijdlijnen, een crash tussen teleologische bepaalde tijdsbestekken versus Deleuziaanse vloeibare tijd, een steeds maar vernieuwende verworvenheid? Wat gebeurt er als een tech-tijdlijn binnendringt in artistieke ruimte en praktijk? Ons dagelijks leven lijkt een imbricate van dit overlappend landschap, een regelmatig patroon van al deze tech-tijdlijnen. Waarom gebruiken we technologische tijdlijnen, die het verleden, of 'verledenheid' maken, of dat wat is, in een historische context plaatsen, wat betekenen deze activiteiten in het landschap van archieven?

Vrijdag 4 maart

17u00: opening, expositie, performance
'Stelt u zich een landschap van ontelbare tijdlijnen voor' performance CarlChrist

Zaterdag 5 maart

14u00: deelname video-installatie en expositie

Zondag 6 maart

12u00-17u00: ontmoeting met Lieven De Cauter, Geert Opsomer (o.v.); lezingen en theorie vorming - kaartjes: €4 (te koop op de dag zelf)