Taco de Neef, Lonnie Stegink

‘Door het bezoeken van de website ben ik erg geëmotioneerd geraakt.’

Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap

Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland is een monument op internet om de herinnering levend te houden aan alle mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de Duitse bezetting als joden zijn vervolgd en die de Sjoa niet hebben overleefd.

Enlarge

Stippenkaart (bron: NIOD) - Deze kaart (100 x 100 cm) is in 1941 in opdracht van de bezetters gemaakt door Amsterdamse ambtenaren. Iedere stip staat voor tien joodse inwoners. Van de 140.000 Nederlandse joden woonden er ongeveer 80.000 in Amsterdam. De kaart is te zien in het Verzetsmuseum Amsterdam (Bron: NIOD) Lonnie Stegink

Iemand 'leeft voort' zolang er herinneringen aan hem of haar worden bewaard. Tijdens de Sjoa zijn tienduizenden joden uit Nederland omgebracht aan wie geen of slechts een vage herinnering bestaat. Kinderen die de oorlog overleefden, hebben vaak een gebrekkig of helemaal geen idee van het ouderlijk gezin, kleinkinderen weten niet wat voor mensen hun grootouders waren. Dit was de inspiratie voor een digitaal monument voor de joodse gemeenschap in Nederland: een beeld te schetsen van de joodse gemeenschap, van de joodse gezinnen en van individuele joden aan de vooravond van de deportaties.

De site is in eerste instantie bedoeld voor nabestaanden van gedeporteerde joden. Zij kunnen met het monument familie en vrienden vinden. Het monument is gemaakt om:
• de herinnering levend te houden aan de, in de tweede wereldoorlog omgekomen, joden uit Nederland
• joden te helpen hun wortels te zoeken en te vinden
• belangrijke, historische bronnen inzichtelijk te maken, die nog niet eerder zijn verschenen
• inzicht te bieden in de sociaal culturele omgeving van joden in de Tweede Wereldoorlog
• wetenschappelijk onderzoek naar de joodse gemeenschap in Nederland te bevorderen

Alle personen die in het Monument zijn opgenomen hebben een eigen persoonspagina waarop zij worden herdacht. Op de persoonspagina staan de basisgegevens van de betreffende persoon. Daarnaast is, waar mogelijk, het gezinsverband gereconstrueerd. Op deze manier wordt getracht de toenmalige leefsituatie zichtbaar te maken. Het gaat hierbij om een momentopname van het huishouden in 1941 of 1942. Ook de adressen zijn toegevoegd, zodat een virtuele wandeling door straten en gemeenten gemaakt kan worden.

Sinds april 2005 is het Monument online en worden alle bezoekers van de website uitgenodigd om gegevens aan te leveren. Bezoekers helpen fouten te corrigeren en bijdragen te leveren om de herinnering levend te houden aan de personen die worden herdacht. Materiaal dat kan worden aangeleverd omvat persoonsgegevens, gezinsrelaties, biografische informative, foto’s en documenten.
www.joodsmonument.nl

Joodse Huizen
In Amsterdam werden voor 4 mei 2011 posters verspreid om huizen te markeren waar gedurende de Tweede Wereldoorlog joodse gezinnen woonden voordat ze werden gedeporteerd. Als de huidige bewoners van de huizen tijdens de dodenherdenking de poster ophingen, werd zichtbaar hoe joods Amsterdam in 1941 was en hoe vernietigend de oorlog. De posters werden met Het Parool verspreid in combinatie met een lijst van adressen van waar joden zijn weggevoerd.
www.joodsmonument.nl/huizen