Sousveillance Summer School

Vergeet Big Brother, het zijn de Little Sisters die je in de gaten houden. In augustus verleggen we de discussie over privacy.

16 Aug 2014
2 Oct 2014

Elkaar bekijken, op alle mogelijke manieren: de normaalste zaak van de wereld. Tijdens deze Summer School duiken we met kunstenaars, theoretici, denkers en doeners in de wereld van sousveillance.

Enlarge

SETUP Utrecht - Several projects of SETUP are on display during the Dutch Game Garden Sebastiaan ter Burg

Inhoud

SETUP zoekt een nieuwe hoek van inval in het debat rond de datapraktijken van overheden, bedrijven en individuen. We gaan in op de huidige en toekomstige beleving van het toch vrij abstracte recht op privacy. Events over privacy zijn vaak ofwel gefocust op vormen van overheidssurveillance zoals cameratoezicht en inlichtingendiensten, of juist op manieren om individueel je recht te halen, zoals cryptografie waarmee je je computer af kunt schermen. Is de dreiging van een Big Brother nog wel reëel of hebben we straks meer te vrezen van vele Little Sisters?

Discussie

Met enkele minder bekende concepten als sousveillance en coveillance verlegt SETUP de discussie over privacy. Het debat zal gaan over het netwerk van personen, apps en bedrijven om individuen of objecten heen. Onze privacybeleving zal op termijn niet zozeer gaan over wat wij zelf delen of afschermen, maar over de keuzes die anderen hierin voor ons maken. Jij bekijkt je netwerk en je netwerk kijkt terug.

Opbouw

De focus ligt op de nieuw te introduceren begrippen sousveillance (begluur de gluurder) en interveillance/coveillance (genetwerkte sousveillance). Wat meet, weet en zegt je sociale netwerk over jou als persoon? Hebben we hier wel invloed op?

Welke nieuwe omgangsnormen en regels hebben we nodig? Hoe maken we mens en machine bewust van ongewenste datastromen? Oftewel: hoe gaan we de mores van sousveillance en coveillance ontwerpen?

Deelnemen

De inschrijvingen zullen binnenkort op deze pagina openen. De Summer School is gericht op studenten, ondernemers, schrijvers, makers en denkers in het algemeen. Oftewel: wie interesse heeft technologie en maatschappij kan zich met ons op sousveillance richten.