Even in Your Skin, You're Hiding

Artist in resident Georgina Johnson @ NDSMTreehouse

30 Jan 2015
31 Jan 2015

In haar project ‘Even In Your Skin You're Hiding’ combineert ze haar modeachtergrond met 3D kunst, stofbewerking en zet ze diverse media in.
“Vrouw zijn en vruchtbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je vrouw zijn wordt er door bepaald. De druk en verwachtingen die de samenleving op dit gebied op vrouwen zet, is groot. Het heeft een wezenlijke invloed op mijn zelfbeeld gehad.”

Enlarge

flyergeorgina -

Johnsons werk bevindt zich in het grijze gebied tussen mode en kunst. “Ik maak graag werk waar een boodschap achter zit. In die zin ben ik extreem conceptueel ingesteld. Tegelijkertijd ben ik een erg praktisch persoon en houd er ontzettend van om mijn handen te gebruiken.” Op het London College of Fashion behaalde ze de hoogst mogelijk graad op gebied van patronen knippen. Onmiddellijk relativeert ze haar ‘’first class degree" en zegt meer waarde te hechten aan levenservaring dan aan opleiding.