Kunstfort bij Vijfhuizen, Simone van Fulpen 27 Jun 2016

BEDAZZLE verwart en verblindt

Camouflage en Razzle Dazzle

Zondag 3 juli is de opening van BEDAZZLE op het Kunstfort

Zondag 3 juli is de opening van BEDAZZLE de zomertentoonstelling over camouflage, verwarren en verblinden op het Kunstfort bij Vijfhuizen.

Opening zondag 3 juli 2016 van 15.00 - 18.00 uur.
Met een openingsperformance van Nora Turato.

“From all appearances, deception has always been critical to daily survival —for human and non-human creatures alike—and, judging by its current ubiquity, there is no end in immediate sight.” – uit Camoupedia door Roy Behrens (camouflage expert).

Razzle Dazzle
BEDAZZLE is een internationale groepstentoonstelling die de artistieke erfenis van razzle dazzle traceert op een passende locatie: het militair erfgoed van Fort Vijfhuizen. Dazzle camouflage is een geometrisch-abstractie decoratie-techniek, die tijdens de eerste Wereldoorlog voornamelijk werd gebruikt om oorlogsschepen te camoufleren. De camouflage bestaat uit een complexe compositie van geometrische vlakken en hoeken in sterk contrasterende kleuren, waardoor het inschatten van afstand en richting van de schepen werd gefrustreerd en de vijand kon worden misleid.

De modernistische vormentaal van dazzle camouflage inspireert kunstenaars vandaag de dag nog steeds; op een directe, formele manier, zoals in het werk van Florian & Micheal Quistrebert. Maar ook in kritische zin; onze tijd, waarin steeds efficiëntere vormen van surveillance onze levens binnendringen, vraagt immers om geheel nieuwe vormen van camouflage. De kunstenaars in BEDAZZLE zoals Metahaven en Simone C. Niquille stellen kritische vragen over identiteit, privacy en controle in onze overgereguleerde samenleving, en bieden bijvoorbeeld alternatieve strategieën om surveillance te ontlopen.

In de tentoonstelling draait het om hedendaagse vormen van camoufleren, verwarren en verblinden. BEDAZZLE toont een groep bestaande en nieuwe kunstwerken waarin wordt gerefereerd aan deze optische-geometrische vormentaal, en het verwarren van moderne technologische herkenning-systemen. Zo wordt BEDAZZLE zowel een visueel spectaculaire tentoonstelling waarin een aantal urgente artistieke posities samenkomen, als een kritisch onderzoek naar de hedendaagse mogelijkheden van abstractie.

BEDAZZLE
Camoufleren / verwarren / verblinden
3 juli t/m 4 september 2016 Kunstfort bij Vijfhuizen

Met werk van: Brian McKenna & Anika Schwarzlose Metahaven, Simone C. Niquille, Florian & Michael Quistrebert, Nora Turato en Dan Walwin.

Curator: Julia Geerlings