Horzels - Zihni Özdil

Nederland moet begrijpen dat Özdil ook een Nederlandse naam is

22 Oct 2015

‘Waarom snappen wij nog steeds niet dat Özdil ook een Nederlandse naam is?’ Dit is de centrale vraag die maatschappijhistoricus Zihni Özdil stelt in Nederland mijn Vaderland. In de tweede aflevering van de reeks Horzels zal Zihni Özdil een vlammend betoog houden voor een nieuw inclusief burgerschap.

Enlarge

Zihni Özdil -

Nederland heeft ‘de ander’ altijd hoogstens getolereerd maar niet geaccepteerd. Tolerantie staat haaks op gelijkheid. Het resultaat is een land waar mensen langs elkaar heen leven. Maar het maatschappelijke besef erover blijft uit. Ook de ander weigert te erkennen dat hij een Nederlander is en sluit zich af in zijn zogenaamde ‘eigen’ stulp.

Özdil onderzoekt in dit pamflet wat de historische wortels van de Nederlandse uitsluiting zijn. Zonder ‘autochtoon’ of ‘allochtoon’ te sparen haalt hij genadeloos uit naar onze ingebakken afkeer tegen diversiteit en vermenging. In dit vlammende betoog pleit hij voor een nieuw Nederlands nationalisme.

Na de presentatie zal Özdil in debat treden over zijn pleidooi voor een nieuwe vorm van burgerschap met publicist en hoogleraar Paul Scheffer.