Irene Haan

Instant Cinema

een online community rond experimentele film

Dit project heeft inmiddels subisidie gekregen van de Mondriaan Stichting

In november 2008, tijdens de eerste editie van Kom Je Ook?, pitchten wij een idee voor een web 2.0-project. Als één van de vier winnaars mochten wij een clinic volgen bij Mediamatic om het idee verder te ontwikkelen. In overleg met Mediamatic hebben we niet het oorspronkelijk gepitchte idee uitgewerkt, maar een ander 2.0-project, waarvan de ontwikkeling binnen het Filmmuseum al wat verder gevorderd was: Instant Cinema. Hieronder volgt een korte samenvatting van het project. We zijn momenteel druk bezig met de uitvoering - als alles volgens planning verloopt gaan we begin 2010 live.
- Annelies Termeer en Irene Haan, FILMMUSEUM, juli 2009.

Enlarge

Bas Jan Ader -

Instant Cinema

Instant Cinema is een online community rond experimentele film, ontwikkeld door het Filmmuseum en het in Los Angeles gevestigde bedrijf American Scenes Inc, van filmmaker Rene Daalder (www.renedaalder.com/) en interactieontwerper Folkert Gorter (cargo.superfamous.com/).

Achtergrond

Sinds de Filmliga in 1927 werd opgericht, behoort Nederland internationaal tot een van de toonaangevende landen op het gebied van experimentele film. Deze lange traditie wordt weerspiegeld in de centrale plaats die de Nederlandse experimentele film altijd heeft ingenomen in het collectie- en presentatiebeleid van het Filmmuseum.

In exposities en programma’s van het Filmmuseum en (beeldende) kunstinstellingen trekken experimentele films en kunstfilms echter een relatief beperkt publiek van liefhebbers. Terwijl juist deze films de huidige creatieve generatie in hoge mate kunnen inspireren.

Voorlopers

Kunstenaars als Ger van Elk en Bas Jan Ader kunnen gezien worden als pioniers van een filmbenadering waarin waarneming en ordening van het dagelijks bestaan het uitgangspunt vormen voor eenvoudige registraties van een “idee”. De analogie tussen deze klassieke werken en de films van de YouTube-generatie - die is opgegroeid met digitale camera’s en computers - is in veel gevallen onmiskenbaar. Er is één groot verschil: via het uploaden van video’s bereiken de zelfgemaakte films van de jonge generatie een enorm internationaal publiek, terwijl de traditionele op de kunstwereld gerichte films zich grotendeels aan het oog van het publiek hebben onttrokken.

Doel van de site

Met de website Instant Cinema creëert het Filmmuseum een state-of-the-art sociaal platform waarop de internetgeneratie - die regelmatig video’s plaatst op videosites als Youtube en Vimeo - in contact komt met kunstenaarsfilms en experimentele films, die tot op heden slechts voor een kleine publieksgroep te zien waren in galeries, musea voor moderne kunst en filmhuizen. Op deze manier wordt het culturele erfgoed van experimentele films voor de creatieve internetgeneratie relevant en actueel.

Functionaliteit

De website onderscheidt zich met een prachtig grafisch ontwerp en integreert vele interactieve functies voor de totstandkoming van een actief sociaal netwerk. Op de site wordt zowel het werk van erkende kunstenaars getoond, als het (amateur)werk van de internetgeneratie, die zich als lid van de site kan aanmelden. De site presenteert regelmatig nieuw werk, dat met posts van kenners in een culturele context wordt geplaatst. Ook is het mogelijk om via de site experimentele films uit de collectie van het Filmmuseum te bekijken.

Instant Cinema zal een nieuwe generatie laten kennismaken met een relatief onbekend filmgenre en hen inspireren en motiveren om zelf inhoudelijk bij te dragen aan de site, zowel in woord als in beeld. Zodoende ontstaat een ‘content driven online community’ waarin twee verwante maar tot nu toe gescheiden werelden elkaar voor het eerst ontmoeten.