Oosterdok

Het Oosterdok is een water in Amsterdam. Het ontstond in 1832 toen door aanleg van de Oosterdoksdam dit deel van het IJ werd afgescheiden en daardoor ook geen eb en vloed meer kende in het toen nog in open verbinding met de Zuiderzee staande IJ. Aan de oostzijde ontstond zo de omsloten watervlakte die nu Oosterdok heet.

Naast de naam van een water, is het ook de naam geworden voor het omliggende gebied. 

Enlarge

Aeriel Photo of Oosterdok - On the left the Oosterdok.   In the middle the Oosterdok island with the station post office on the Oosterdokskade.   The IJ on the right.   In the background the Central Station.   Taken from  Amsterdam City Archive : archive no.   D10120000101

Contact information

  • Oosterdok