organization:

Orion College

Orion biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften in Amsterdam goed (voortgezet) speciaal onderwijs met passende zorg of ambulante begeleiding waardoor zij de best mogelijke kans van slagen hebben om te functioneren in de maatschappij.

Enlarge

Orion College Logo -

Orion biedt openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs - (V)SO - in Amsterdam. Zij heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid naar haar leerlingen, hun ouders, het onderwijs en de gehele samenleving in Amsterdam.

Contact information

  • Orion College
  • BijlmerdreefBijlmerdreef 1289
  • 1103 TV
  • Amsterdam