organization:

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is op 1 januari 2013 van start gegaan. Het opereert binnen de context van het cultuurbeleid en richt zich op alle ontwerpende disciplines en op e-cultuur in brede zin.
Het Stimuleringsfonds verstrekt projectsubsidies om binnen architectuur, stedenbouw, landschap; productvormgeving, grafische vormgeving, mode; en e-cultuur – de inhoudelijke kwaliteit te versterken, innovatie en crosssectoraal werken te bevorderen en ondernemerschap te professionaliseren. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. In opdracht van OCW en BZ en met steun van EZ wordt een programma opgezet dat focust op internationale marktverruiming.

Enlarge

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie Logo -

Contact information

  • Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

Events: view all 42

Plays a role in: view all 43