Project geselecteerd om te pitchen tijdens Kom je Ook Daan Neleman

Vergeten Verjaardagen

Geef dak- en thuislozen de dag van hun leven (terug)

Met Vergeten Verjaardagen willen we de verjaardagen van dak-en thuislozen nieuw leven inblazen.

Er zijn mensen die zeggen dat ze hun verjaardag niet belangrijk vinden. Maar er zijn maar weinig mensen die niet geroerd worden door de liefdevolle en persoonlijke aandacht zoals ze die krijgen op hun verjaardag. Iedereen heeft behoefte aan – en verdient – positieve aandacht. Toch is er een groep mensen die het veelal zonder moet doen. Dat willen we veranderen. Vandaar het idee: Vergeten Verjaardagen. Een project waarmee we de verjaardagen van dak– en thuislozen weer leven inblazen.

Het project Vergeten Verjaardagen is een samenwerking tussen: Made by Society, Stichting Z en het Leger des Heils. We zijn nog op zoek naar sponsors en een fonds voor subsidie.

Persoonlijk contact is voor dak- en thuislozen van essentieel belang. Daarom willen we daklozen de dag van hun leven teruggeven: met een feest, cadeaus, verjaardagswensen en ‘vrienden’ om het mee te vieren. Daarvoor gebruiken we de kracht van social media. We genereren contact, een positieve beeldvorming én awareness voor het sociale isolement waarin dak– en thuislozen verkeren.

Cultureel creatieven
Cultureel creatieven vertegenwoordigen zo’n 25% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Zij vinden de volgende zaken belangrijk: kritische houding tegenover materialisme en economisch gewin, aandacht voor anderen, en streven naar een betere leefomgeving. Cultureel creatieven besteden veel tijd online. In eerste instantie ligt de focus op Amsterdam, hier is de doelgroep bovengemiddeld aanwezig.

Het project creëert een nieuwe manier van contactleggen en contact onderhouden. Door een samenspel van online en offline. Een moeilijk bereikbare groep krijgt een vaste plek online waar de dialoog in gang wordt gezet. Vervolgens wordt dit in de echte wereld omgezet in echte ontmoetingen, cadeaus (eventueel eenvoudiger gemaakt door location based services) en vriendschap. Bovendien is het resultaat blijvend en het project ongoing.

Het samenspel van online en offline media zorgt een vorm van communicatie die zonder web2.0 onmogelijk is. De basis van het contact/ communicatie wordt online gelegd: verjaardagsplatform/site. De verdieping vindt in de echte wereld plaats. De volgende elementen staan centraal:

Awareness. Een buitenexpositie met maandelijkse foto’s van 12 dakloze jarigen. Het verspreiden van een papieren verjaardagskalender – oa door dak– en thuislozen. PR en communicatie: aandacht in kranten, op tv en online blogs.

Contact. Een digitaal verjaardagsplatform met profielen van vergeten jarigen, waar het publiek wensen kan achterlaten, cadeaus kan doneren, verjaardagsbuddies worden geworven en chatsessies en andere festiviteiten met jarigen. Het platform staat in verbinding met andere social media zoals twitter, facebook, hyves, google earth waardoor de media elkaar onderling versterken. De online media maken het mogelijk om contact met dak- en thuislozen te leggen en uit te bouwen.

Creativiteit. In het project wordt creativiteit gestimuleerd. Er wordt door een modefotograaf op een lifestyle-achtige manier een fotoserie gemaakt, resulterend in een buitenexpositie. Daarnaast zal het project worden vormgegeven door een illustrator en een online ontwerpbureau.