1 Jan 2003

Bilwet

mediatheoretici

Bilwet, stichting ter Bevordering van Illegale Wetenschap, is een collectief van vijf kunstenaars/schrijvers/theoretici: Geert Lovink, Arjen Mulder, Basjan van Stam, Lex Wouterloot en Patrice Riemens.

Bilwet gaat over de media in de allerruimste zin van het woord. Bilwet-onderwerpen zijn onder andere terminaal toerisme, mecha-culture, elektronische eenzaamheid, digitaal dandyisme, camcorderisme, fotograferen, het postmillenium.

Op kritische, speculatieve en vaak humoristische wijze schrijft Bilwet essays, manifesten, geeft ze lezingen en maakt ze vertalingen. Tot de Bilwet-boeken behoren ondermeer Bewegingsleer (1990) en Media-Archief (1992).

zenz.wox.org