AVL-Ville

symposium

11 Jan 2002
  • 16:00 -16:00
  • AVL-Ville
  • Keilestraat 43e, Rotterdam

Symposium met als centrale vraag: waarom wordt er over de inhoudelijke betekenis van AVL-Ville nauwelijks gedebatteerd?

Lezingen door Chris Dercon, Gijs van Oenen en kruisverhoor Joep van Lieshout, afgewisseld met een vijfgangendiner met een Bourgondisch karakter en een debat. Panelleden: Aaron Betsky, Gijs van Oenen, Chris Dercon, Ole Bouman, Bert van Meggelen en Christine Dijkstra.

kosten deelname: 30 euro (incl. diner)