HEDAH

Centrum voor Hedendaagse Kunst

Enlarge

Stille Post -

Ontstaan vanuit een do-it-your-self attitude, is het in 1995 opgerichte kunstenaarsinitiatief Hedah steeds trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke doelstelling: het creëren van een autonome experimenteer- en presenteerruimte, voor en door kunstenaars. Typisch voor Hedah is de open theoretische profilering. Er is geen strak tentoonstellingsprogramma, waarvan de rechtlijnigheid dient te worden bewaakt. In plaats daarvan probeert Hedah steeds te denken vanuit de kunstpraktijk zelf, die in al haar conceptuele en multidisciplinaire veelvormigheid wordt getoond. Het voordeel van deze aanpak is dat Hedah flexibel kan inspelen op actuele ontwikkelingen, zonder bij voorbaat bepaalde kunstenaars of stromingen uit te sluiten.

In de omgang met ‘haar’ kunstenaars begrijpt Hedah zich met name als een faciliterende instelling. De kerntaak is het scheppen van de condities, die individuele kunstenaars in staat stellen een werk of project te verwezenlijken. Het waarborgen van een afgewogen balans tussen jonge en gearriveerde, lokale en (inter)nationale kunstenaars, fungeert hierbij als een belangrijk selectiecriterium. Voor jonge, aankomende kunstenaars vormt Hedah een onmisbare schakel in de moeilijke fase tussen academie en galerie. En voor meer gearriveerde kunstenaars is Hedah de plek bij uitstek voor projecten en tentoonstellingen die in het reguliere circuit tussen wal en schip dreigen te vallen – een vrijplaats, die ruimte biedt voor experiment.

Hedah bevordert ook actief de contacten tussen de diverse kunstopleidingen en andere culturele instellingen in de Euregio door het stimuleren van grensoverschrijdende uitwisselingen en samenwerkingsverbanden. De ruimtes fungeren als een ontmoetingsplaats . Door het organiseren van manifestaties, lezingen en discussies wil Hedah een inspiratiebron en actualiteitencentrum zijn voor zowel kunstenaars als voor het geïnteresseerde publiek.

Sinds juli 2009 is Hedah gevestigd in een voormalig Turks koffiehuis aan de Sint Nicolaasstraat, op luttele minuten loopafstand van het Vrijfhof, de Akademie voor Beeldende Kunst en de Jan van Eyck-Academie.

Contact information

  • HEDAH
  • Sint Nicolaasstraat 7
  • 6211 NL
  • Maastricht
  • NL