Allerzielen Alom

kunst tot herdenken

Vieren van het geleefde leven
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Wanneer iemand doodgaat van wie we houden, is er eerst vooral rouw. Pas later beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te vieren, kunnen we de inspiratie, het gedachtegoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben.

Enlarge

Vuurcirkel - Bron: allerzielenalom.nl

Allerzielen nieuwe stijl

Allerzielen Alom biedt gelegenheid om de doden te herdenken op een manier die aansluit bij de samenleving van nu. Het geeft opnieuw vorm aan een van oorsprong katholieke traditie, maar is niet gebonden aan een religie. Begraafplaatsen worden ’s avonds gastvrij aangekleed met licht, vuur, klank en kunst. Nabestaanden krijgen de gelegenheid om een mooie ambiance bij het graf te creëren. Ze kunnen hierbij hulp krijgen van kunstenaars en ritueelbegeleiders. Omdat iedereen wel iemand te herdenken heeft, worden er speciale plekken ontworpen voor iedereen. Het maakt niet uit waar de doden begraven of gecremeerd zijn.

Kunst als motor van de verbeelding

Kunstenaar Ida van der Lee heeft Allerzielen Alom vanuit de beeldende kunst ontwikkeld. De kunst als motor van de verbeelding – dat past bij het mysterie van de dood. Allerzielen Alom is vernieuwend, inspirerend en voor iedereen toegankelijk. Respect, toegankelijkheid en inspiratie zijn de belangrijkste waarden. Het is de bedoeling dat Allerzielen Alom een nieuwe levende traditie wordt en door iedereen kan worden opgepakt.

Een levende traditie

Sinds 2005 hebben er landelijk al tientallen Allerzielen vieringen nieuwe stijl plaatsgevonden. Uit de vele reacties blijkt dat deze vieringen diepe indruk maken en in een essentiële behoefte voorzien. De vraag om herhaling is groot. De publicatie Allerzielen Alom – kunst tot herdenken (2008) leidde ertoe dat er spontaan nieuwe initiatieven ontstonden. Want behalve een verslag is dit boek ook een toegankelijke handleiding.
Voor 2009 staan er twaalf vieringen onder de naam Allerzielen Alom gepland. Vier uitvoeringen in Noord-Holland zijn door Ida van der Lee geïnitieerd maar worden in samenwerking met de plaatselijke bevolking uitgevoerd. De overige initiatieven krijgen advies. Daarnaast zijn er nog zeven vieringen gepland onder een andere naam maar die door Allerzielen Alom zijn geïnspireerd.