The manifold (after)lives of performance

Part II

13 Nov 2010
  • 14:00 -18:00
  • Frascati
  • Nes 63, Amsterdam

De Appel presenteert in coproductie met STUK Kunstencentrum (Leuven) en in samenwerking met Frascati The manifold (after)lives of performance Part II, een tweedaagse conferentie waarbij wordt ingezoomd op ongewone en alternatieve manieren van presenteren en documenteren van live performances. Op vrijdag 12 november vindt de conferentie plaats in STUK en op zaterdag 13 november in Frascati. De conferentie beoogt een bijdrage te leveren aan de kennisvorming omtrent de vele manieren waarop performance bewaard, overgeleverd en gemedieerd wordt 'na de daad'.

Enlarge

Stuk - bron

De conferentie is een vervolg op The manifold (after)lives of performance, dat plaatsvond in november 2009. Tijdens deze tweedaagse conferentie in 2009 werd ingegaan op de (on)mogelijkheden van het vastleggen, documenteren en archiveren, maar ook op het heropvoeren, activeren of hercontextualiseren van performances, waarbij de nadruk lag op het perspectief van de kunstenaar en de tentoonstellingsmaker.

Tijdens de tweede editie van dit symposium wordt het accent gelegd op het institutionele perspectief. Hoe gaan musea en andere kunstinstellingen om met de ongebruikelijke, immateriële en efemere live-acties? Hoe verzamelen en presenteren zij dit type kunstwerken en hoe anticiperen kunstenaars op de manieren waarop instituten omgaan met de overblijfselen van hun performatieve werk?