organization:

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Een groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed ligt opgeslagen in de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In zorgvuldig geklimatiseerde ruimtes ligt meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek opgeslagen. En dagelijks groeit het archief: uitzendingen ‘stromen’ digitaal binnen via De Digitale Voorziening (DDV) en particulieren en instellingen vertrouwen hun collecties toe aan Beeld en Geluid.

Enlarge

beeld en geluid - Beeld en Geluid. Creative Commons: Bakkel dot com Flickr pagina

Collectie

depotDe collectie van Beeld en Geluid bestaat onder meer uit de volledige radio- en televisiearchieven van de Nederlandse publieke omroepen, films van vrijwel alle toonaangevende Nederlandse documentairemakers, bioscoopjournaals, het nationaal muziekdepot, diverse audiovisuele bedrijfscollecties, reclame, radio- en videomateriaal van culturele en maatschappelijke organisaties, van wetenschappelijke instituten en van allerhande onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn er nog enkele foto- en voorwerpencollecties rond de geschiedenis van de Nederlandse omroep zelf. Deze overstelpende hoeveelheid materiaal maakt het archief van Beeld en Geluid tot een van de grootste in Europa.

Expertise

De taak van Beeld en Geluid is het beheren en toegankelijk maken van al deze beelden en geluiden. Daarbij komt veel expertise kijken. Beeld en Geluid doet veel onderzoek naar de beste methodes om audiovisueel materiaal te conserveren, digitaliseren, catalogiseren, beschrijven, en weer beschikbaar te maken voor een breed publiek. Daarbij werkt het nauw samen met andere archiefinstellingen in binnen- en buitenland. Een deel van de bestaande collectie is inmiddels ontsloten en toegankeljik gemaakt, voor professionele gebruikers, maar ook voor het onderwijs en het grote publiek. Beeld en Geluid staat nu voor de belangrijke taak om ook de rest van zijn collecties te conserveren en te digitaliseren om het audioviseel erfgoed ook voor de toekomst veilig te stellen. Met het project ‘Beelden voor de Toekomst’ dat in 2007 is gestart, is Beeld en Geluid deze uitdaging aangegaan.

Bron: beeldengeluid.nl

Contact information

  • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid