Ekim Tan, Diana Ibáñez López

What advice a city game has for a plan...

The City Game Play Oosterwold is designed to animate the Plan Rules as proposed by the City of Almere and MVRDV.

So far, observations from the game suggest that the construction of a public road by private stakeholders, on the basis of percentage ownership of private land, has many pitfalls.

De observaties n.a.v. het spel tot nu toe zijn dat het door private ondernemers aanleggen van een openbare weg op basis van eigengrondpercentages vele haken en ogen kent.

It leads to either too few or too many roads and conflicts over costs between the neighbours, but also to the positive tendency of maximising the use of the existing roads. The percentage-rule could combine rules that ensure accessibility and that investment goes into the construction and proportional replacement of public roads.

It would also be useful to have a zoning plan that protects the rules set up by the pioneers. "If you design an outdoor theme park, you're not happy if it smells of pigsty"" says Ekim Tan of Play the City. There were also large differences in land price expectations, linked to different expectations regarding the municipal facilities, between on the one hand the RVOB (owner of 50% of the land in Almere Oosterwold) and on the other hand, the municipality of Almere and private investors.
These observations will be involved in developing and strengthening the structural plan.

The project was presented at the 2012 Architecture Biennale in Venice last autumn, and can be viewed at the event "Making Almere" in Almere Centrum's "Play Oosterwold" until summer 2013.

Het leidt ofwel tot te weinig of te veel wegen, conflicten over kostenverdeling tussen de buren, maar ook tot de positieve neiging om zoveel mogelijk van de bestaande wegen gebruik te maken. De percentage‐regel zou vervangen kunnen worden door combinatie van regels die toegankelijkheid waarborgen en regels die de investering en het aanleggen van de openbare weg proportioneel maken.

Het zou ook handig zijn om toch een vorm van bestemmingsplan te maken om de rechten van de pioniers te beschermen. “Als je een outdoor thema park opzet, wordt je niet blij van een varkenshouderij met bijbehorende stankcirkels”, aldus Ekim Tan van “Play the City”. Er waren daarnaast grote verschillen in grondprijsverwachtingen, gekoppeld aan verschillende verwachtingen ten aanzien van de gemeentelijke voorzieningen, tussen aan de ene kant de RVOB (eigenaar van 50% van de gronden in Almere Oosterwold) en aan de andere kant de gemeente Almere en de particuliere investeerders.
Deze observaties zullen worden betrokken bij het opstellen en aanscherpen van de structuurvisie.

Voorlopig kan je 2012 najaar op het Architectuur Biënnale in Venetië het project bekijken en op de manifestatie “Making Almere” in Almere Centrum het spel “Play Oosterwold” spelen tot de zomer 2013.

MVRDV & Play the City in de Architect