Kathryn Schulz

Journalist en auteur

Enlarge

Kathryn Schulz - photo by: Michael Polito

Kathryn Schulz heeft de overtuigende reputatie ‘s werelds meest vooraanstaande 'wrongologist' te zijn.

Haar freelance werk verscheen in onder andere The New York Times Magazine en Rolling Stone. Ze is voormalig redacteur van het online milieutijdschrift Grist en voormalig verslaggever en redacteur voor The Satiago Times, waar ze verslag deed van de milieu- en arbeidsvraagstukken en mensenrechtenkwesties.

In juni van dit jaar kwam haar boek ‘Being Wrong - Adventures in the Margin of Error’ uit. Hierin onderzoekt Schulz waarom het zo bevredigend is om gelijk te hebben en zo ergerlijk om je te vergissen. Het is een fascinerend verhaal over het menselijk falen. Door het betrekken van denkers zoals Augustine, Darwin en Freud geeft ze een nieuwe blik op het fouten maken. Vanuit dit oogpunt is een fout zowel een vaststaand gegeven als een geschenk - een die onze wereldbeelden, onze relaties, en, vooral, onszelf, kan veranderen.

Dit boek roept ons op om een van ‘s werelds meest uitdagende vragen te stellen: Wat als ik het fout heb?

bron: www.beingwrongbook.com

Contact information

  • Kathryn Schulz