project:

Informatiereservaten

Op zoek naar de nieuwe leegtes in de stad en hun betekenis

De sociale media zorgen voor een informatierevolutie en -explosie - maar niet overal. De stad kent informatiereservaten, plekken waarover niet getweet, geflickrd of geblogd wordt. Waar zijn die plekken en waarom bestaan ze?

Enlarge

Locals and Tourists - Waar maken locals (blauw) en toeristen (rood) foto's van Londen? Een deel van het sociale informatielandschap in beeld gebracht door Eric Fischer / http://www.flickr.com/photos/walkingsf/4671589629

De complexiteit van stedelijke problematiek maakt het vinden van oplossingen voor de samenhangende sociale en ruimtelijke exponenten van die problematiek erg moeilijk. Het debat hierover kan wel een impuls gebruiken. Het snel groeiende informatielandschap van de sociale media reikt ons daarvoor nieuwe kansen aan. De veelvormigheid èn de openheid van dat landschap maakt het moeilijk om die kansen te identificeren en te verzilveren.

Met het zichtbaar maken van Informatiereservaten poog ik om, gebruikmakend van de directe relatie tussen informatie en de fysieke ruimte die de sociale media meer en meer kenmerkt, inzicht te geven in de ruimtelijke neerslag van de sociale informatierevolutie - zonder over de uitkomst een waardeoordeel uit te spreken. Door juist de aandacht te vestigen op de leegtes in het informatielandschap worden degenen die verantwoordelijk zijn voor de stedelijke ruimte wel geconfronteerd met een onontkoombare nieuwe werkelijkheid: als je de geografie van sociale informatie als een deken over de tastbare geografie van de stad heenlegt worden ook de stiltegebieden, de Informatiereservaten, zichtbaar. De plekken waarover niemand blogt en tweet, waar niemand incheckt en waarvan niemand een foto maakt, waar het sociale web over zwijgt.

Dit ijzige zwijgen maakt de Informatiereservaten tot een waardevol nieuw perspectief in het debat over de moderne stad, waarin immers verschillende onder- en bovenstromen van informatie de banden tussen mensen en tussen mens en omgeving vormgeven. Om de stad te begrijpen moeten we die informatiestromen kunnen blootleggen en duiden. Het spontane karakter van de informatie die het sociale web vormt - de vrije wil van de inwoners en bezoekers van de stad is de enige sturing in dit op het oog amorfe informatielandschap - verleent dit nieuwe perspectief een unieke waarde; een zo rechtstreekse relatie tussen de ruimte en de emoties van zijn gebruikers hebben we, althans op deze schaal, nog nooit kunnen waarnemen.

De stakeholders van de stedelijke ruimte - politici, beleidsambtenaren, maar ook (be-)stuurders bij projectontwikkelaars en woningcorporaties, zijn de primaire doelgroep van dit project. Door het zichtbaar maken van de Informatiereservaten - eerst op een kaart, ondersteund met fotografie en geluidsfragmenten, en in een volgende fase door middel van Safari's waarin zij worden meegenomen

Daarnaast is elke nieuwsgierige bewoner en gebruiker van de stad doelwit. Ik hoop dat zij zich gaan afvragen wat er in de delen van de stad gebeurt waarover zij nooit lezen op het sociale web. Moge daarmee het overwoekeren van de Reservaten wordt aangewakkerd!