exhibition:

Magic Beans 5

Galerie 32-34 en 40eurogalerie presenteren

Ook in Magic Beans 5 zijn er weer audiovisuele installaties te zien.

Enlarge

Dafna Maimon - Unfortunately my phone doesn't work quite yet so try again later!

In het werk met de suggestieve titel 'Triangle Drama Triptych Panorama' van Dafna Maimon worden wij geconfronteerd met de ongemakkelijke momenten van een stel dat elkaar iets probeert te vertellen. De liefde lijkt de rode draad te vormen in dit werk of liever gezegd het schijnbare onvermogen daartoe en het ongemak dat dit met zich meebrengt. Het werk toont drie filmloops. De contemplatieve beelden van Anja Masling nodigen ons uit om stil te staan bij onze eigen momenten van bezinning. Het zijn beelden van weidse en indrukwekkende landschappen afgewisseld met korte teksten van haar hand. Jonas Sjöwall Haxø laat in 3 korte animaties zijn hoofdfiguur ‘Mr. Rococo' op zoek gaan naar diens identiteit en de wereld waarin hij leeft. Mr. Rococo, die gevangen lijkt in zijn eigen stramien, ontmoet enkele apen en een heel merkwaardig object dat een belangrijke rol zal gaan spelen in zijn leven. In al het werk klinkt beslist ook de humor van de makers door. Maimon en Haxö kijken met plezier en relativering naar de stuntelende zoektocht van hun protagonisten. Bij Anja Masling is de relativering subtiel te ervaren in de teksten tussen de beelden.