Opening expositie Neurons Firing

Onderdeel van The Brainstorm Sessions

13 Dec 2013

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Europa en de VS willen binnen de tien jaar onze hersenen volledig ontrafelen. Europa heeft 2014 al uitgeroepen tot het jaar van het brein. Wij maken er een maand van: The Brainstorm Sessions (van 13 december t/m 19 januari). Een maand waarin gastcurator Frank Theys (B) – filmmaker, filosoof en beeldend kunstenaar – i.s.m. Damiaan Denys (B), filosoof en hoogleraar psychiatrie aan het AMC-UvA – elementen rond dit thema samenbrengt die hij vanuit artistiek en wetenschappelijk oogpunt interessant vindt.

OPENING EXPOSITIE MET SOUNDSCAPE PERFORMANCE
Onderdeel van The Brainstorm Sessions is de expositie Neurons Firing. Je bent van harte uitgenodigd voor de opening van de expositie op vrijdag 13 december om 19u00. Hoe de visuele kunsten omgaan met het vooruitzicht om iemands geest naar buiten te plooien is een centrale vraag binnen de expositie. Neurale beelden van zowel kunstenaars als wetenschappers worden bij elkaar gebracht, die elk vanuit een ander standpunt met dit gegeven omgaan. Tijdens de opening kan je gratis het concert van soundscape kunstenaar Francisco López bezoeken. Lopez stond met zijn perfomances en installaties al in de meest belangrijke musea en festivals, zoals PS1 Contemporary Art Center (New York), Museum of Modern Art (Parijs), Institute of Contemporary Art (Londen) en International Film Festival (Rotterdam). Maak je klaar voor een immersieve hersenmassage in het duister.

De expositie laat werken zien van Anirban Bandyopadhyay, The Blue Brain Project (Henry Markram et al.), Jennifer Kanary Nikolova, Shinji Nishimoto & Jack L. Gallant, Frank Theys en Harald Thys & Jos De Gruyter.

FRANK THEYS (Brussel, 1963), gastcurator van de expositie, is filmmaker, filosoof en beeldend kunstenaar. Zijn audiovisueel werk varieert van interactieve installaties tot documentaire, experimentele film en theater. Rode draad is een wetenschappelijke benadering van existentiële vraagstukken en omgekeerd. Zijn werk werd bekroond met verschillende internationale prijzen en behoort tot de collecties van o.a. het MOMA (New York), SMAK (Gent) en het Centre National de la Cinématographie Paris. Zijn recente documentaireserie Technocalyps heeft heel wat debatten teweeg gebracht zowel binnen de culturele als de wetenschappelijke wereld.

PROGRAMMA THE BRAINSTORM SESSIONS
Hieronder volgt het complete programma van de themamaand The Brainstorm Sessions:
Vr 13 dec - Zo 19 jan: Expositie Neurons Firing
Di 17 - Za 21 dec, 20u30 / Zo 22 dec, 16u00: Theatervoorstelling: Wat is angst?
Do 09 jan, 20u30: Sonic Soirée #22 in het teken van psychedelische muziek
Vr 10 jan, 20u30 - 02u00: ABC Nacht van het brein
Zo 12 jan, 16u00 - 19u00: Zjoek, The Brain Screen (in Kriterion)
Ma 13 jan, 20u30: Lezing: Lezing: Film en hersenen in digitale tijden, door Patricia Pisters
Do 16 jan, 13u00 - 17u00: Symposium: Diepe hersenstimulatie en het recht. Kansen of risico's?
Do 16 jan, 20u30: Lezing: Microtubuli & het grote debat over het bewustzijn, door Roger Penrose & Anirban Bandyopadhyay
Vr 17 jan, 20u30: Wetenschappelijke demonstratie: Sapta Rishi (The Seven Stars) door Anirban Bandyopadhyay, Subrata Ghosh en Batu Ghosh
Za 18 jan, 20u30: Wetenschappelijk concert: Ajeya Chhandam - The Invincible Rhythm door Anirban Bandyopadhyay

www.thebrainstormsessions.nl

Enlarge

Labyrinth Psychotica door Jennifer Kanary Nikolova -

Opening exhibition Neurons Firing
Part of The Brainstorm Sessions

Europe and the USA are looking to completely unravel the secrets of our brains within the next ten years. Europe has designated 2014 as The Year of the Brain. We have decided to dedicate a month to the grey matter: The Brainstorm Sessions. A month in which guest curator Frank Theys – filmmaker, philosopher and visual artist – i.c.w. Damiaan Denys - philosopher and professor of psychiatry at the AMC-UvA, the Amsterdam Medical Centre of the University of Amsterdam - will bring together elements he considers interesting from an artistic and philosophical viewpoint related to this theme.
OPENING EXHIBITION WITH SOUNDSCAPE PERFORMANCE
The exhibition Neurons Firing is part of The Brainstorm Sessions. We are pleased to invite you to the opening of the exhibition on Friday, 13 December at 19h00. The central focus of this exhibition, which combines neural images made by both artists and scientists, each approaching the subject from their own unique perspective, is how the visual arts respond to the prospect of being able to unfold someone’s mind. During the opening, you will also be able to visit the concert by soundscape artist Francisco López, free of charge. Lopez has performed and exhibited installations in all the major museums and festivals, such as PS1 Contemporary Art Center (New York), Museum of Modern Art (Paris), Institute of Contemporary Art (London) and the International Film Festival (Rotterdam). Prepare yourself for an immersive mind massage in the dark.
The exhibition includes works by Anirban Bandyopadhyay, The Blue Brain Project, Henry Markram, Jennifer Kanary Nikolova, Shinji Nishimoto & Jack L. Gallant, Frank Theys and Harald Thys & Jos De Gruyter.
FRANK THEYS (Brussels, 1963), guest curator of the exhibition, is a filmmaker, philosopher and visual artist. His audio-visual work ranges from interactive installations to documentary, experimental film and theatre. The common thread is a scientific approach to existential questions and vice versa. His work has won various international awards and can be found in the collections of MOMA (New York), SMAK (Ghent) and the Centre National de la Cinématographie in Paris. His recent documentary series Technocalyps stirred up a storm of debate within the cultural and scientific worlds.
PROGRAMME THE BRAINSTORM SESSIONS
Below, you will find the complete programme of The Brainstorm Sessions, our month dedicated to the brain:
Fri 13 Dec - Sun 19 Jan: Exhibition Neurons Firing
Tue 17 - Sat 21 Dec, 20h30 / Sun 22 Dec, 16h00: Theatre performance: What is fear?
Thu 09 Jan, 20h30: Sonic Soirée #22 is taken over by psychedelic soundwaves
Fr 10 Jan, 20h30 – 02h00: ABC Night of the Brain
Sun 12 Jan, 16h00 – 19h00: Zjoek, The Brain Screen (in Kriterion)
Mon 13 Jan, 20h30: Lecture: Film and Brains in the Digital Age, by Patricia Pisters
Thu 16 Jan, 13h00 – 17h00: Symposium: on Deep Brain Stimulation and the Law.
Thu 16 Jan, 20h30: Lecture: on Microtubules & The Big Debate on Consciousness, by sir Roger Penrose & Anirban Bandyopadhyay
Fri 17 Jan, 20h30: Science Demonstration: Sapta Rishi (The Seven Stars) by Anirban Bandyopadhyay, Subrata Ghosh and Batu Ghosh
Sat 18 Jan, 20h30: Science concert: Ajeya Chhandam (The Invincible Rhythm) by Anirban Bandyopadhyay

www.thebrainstormsessions.nl