De Boeren van de Melksalon

Ontmoet de boeren uit de buurt.

Heeft Amsterdam het in zich om een zelfzuivelende stad te worden? Als het aan deze #Ommelandschapszuivel boeren ligt wel! Ontmoet de boeren en hun producten tijdens de Melksalon. Een maandelijks programma met fermentatie rituelen een proeverij en expert lezingen bij Mediamatic.

De Melksalon is een initiatief van Sietske Klooster.