Digitaal Herinneren in de Stad

Een studiemiddag over digitale media en stedelijk cultureel erfgoed

10 Jun 2016

Op 10 juni 2016 vindt op de Erasmus Universiteit de studiemiddag 'Digitaal Herinneren in de Stad' plaats. Tijdens deze middag bespreken wetenschappers en professionals hoe digitale media zorgen voor nieuwe manieren om stedelijk cultuur erfgoed te verkennen en presenteren.

Klik hier voor het volledige programma en aanmeldingsformulier (aanmelden is kosteloos, maar wel verplicht)

Digitalisering zorgt voor een nieuwe omgang met het cultureel erfgoed van steden. Voor stedelijke gemeenschappen is het makkelijker geworden om hun erfgoed op het internet te presenteren. Op sociale media vinden we een rijke hoeveelheid aan historisch beeldmateriaal en herinneringen. Maar ook erfgoedinstellingen doen aan gemeenschapsvorming door middel van digitale media. Via bijvoorbeeld blogs en verhalenwebsites kunnen zij bewoners aan zich binden. Deze media verruimen de mogelijkheden om de interactie aan te gaan met verschillende publieksgroepen.

In het eerste gedeelte van de deze studiemiddag zien we inspirerende voorbeelden van projecten die digitale media inzetten om een nieuw licht te werpen op het stedelijk cultureel erfgoed. Daarbij kijken we naar games, digital storytelling en virtual reality.

In het tweede deel van de studiemiddag ligt de nadruk op co-creatie. Hierbij kijken we hoe erfgoedinstellingen in digitale omgevingen de samenwerking aan kunnen gaan met het publiek. De vraag die hierbij centraal staat is welke rol de erfgoedprofessionals innemen: hoe verandert hun publieke rol in een virtuele omgeving waar steeds meer historisch materiaal gedeeld en becommentarieerd wordt? wat werkt wel en niet als het gaat om co-creatie?

Beide onderdelen bestaan uit presentaties met concrete voorbeelden uit het erfgoedveld. We besluiten de studiemiddag met een panelgesprek waar zowel erfgoedprofessionals als wetenschappers aan deelnemen.

Doel van deze studiemiddag is om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen over de wijzen waarop erfgoedinstellingen digitale media effectief kunnen inzetten voor nieuwe vormen van co-creatie. De studiemiddag is interessant voor wetenschappers, studenten en professionals uit het erfgoedveld.