project: Berit Soolsma, Marije van Veen

Archief Paradiso

Van onzichtbare versplintering naar interactieve roman

Winnaar juryprijs DOEN Pitch, tijdens Kom je Ook? 5. Zij volgden hun DOEN Clinic bij Mediamatic

Een interactief archief maakt het muzikaal erfgoed van Paradiso van een onzichtbare versplinterde collectie tot een digitale historische roman, gebaseerd op archiefmateriaal en gevoed door verhalen.

Het te ontwikkelen archief koppelt concertposters, flyers, foto's, parafernalia, setlists, recensies en andere archiefstukken aan de verhalen van bezoekers, muzikanten en medewerkers.

Het erfgoed van Paradiso spreekt tot de verbeelding. Er zijn veel belanghebbenden voor een archief, maar niemand ziet dit als hoofdtaak. Wij zien het als missie om hier als stichting in samenwerking met Paradiso en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis verandering in te brengen. Door kennisdeling met andere podia en organisaties draagt dit bij aan de professionalisering van het muzikaal erfgoed. Zie ook het Archief Paradiso weblog voor informatie over de hierover geschreven scriptie, die onlangs de MCN muziekscriptieprijs 2009 won.

Enlarge

Bandfoto in een archieflade - Hoewel Paradiso materiaal heeft bewaard, is het grootste deel van het erfgoed verspreid over instellingen en particulieren. Berit Soolsma

Archief Paradiso wil:

Publieksverhalen combineren met uniek bijeen gebracht archiefmateriaal.
Het publiek een belangrijke rol geven bij het structureren van het archief.
Nederlandse podia stimuleren hun archief te verbeteren.
Het gat tussen archiefinstellingen en particuliere verzamelaars verkleinen.
Bijdragen aan de professionalisering van muzikaal erfgoed.

Want:

Professionalisering is nodig. Poppodia werken in het heden en hebben nauwelijks aandacht voor hun erfgoed. Bestaand archiefmateriaal is verspreid, versplinterd en ontoegankelijk voor publiek. In instellingen rond muzikaal erfgoed gaat de aandacht uit naar inventariseren en catalogiseren, en er is weinig tijd en geld beschikbaar voor presentatie aan het publiek, terwijl bij het publiek de meeste kennis en context te vinden is.

Muziekliefhebbers (o.a. concertpubliek, journalisten, historici, biografisten, muzikanten, medewerkers van Paradiso.)
Poppodia
Particuliere verzamelaars en archiefinstellingen

Nog niet eerder maakte een Nederlands poppodium haar geschiedenis zichtbaar in een publieksarchief dat online toegankelijk is voor bezoekers. Dat Paradisobezoekers hun verhalen kunnen toevoegen maakt het veelzeggend en eigentijds. Dat er wordt samengewerkt met instituties, ontwerpers en particuliere verzamelaars maakt het professioneel.

N.B. Waar websites als Last.fm en Discogs zich bezig houden met het aanbieden van muziek, social networking en bandinformatie, richt Archief Paradiso zich op beeldmateriaal en verhalen van belevenissen en stukjes persoonlijke geschiedenis, gebonden aan een fysieke lokatie. Het gaat hier niet om het ontsluiten van muziek, maar om podiumcultuur.

Er wordt gezamenlijk ontsloten, databases worden gedeeld: Een unieke kans om het erfgoed van Paradiso te zien en gebruiken als één geheel. Bezoekers en spraakmakende figuren vullen het archief aan met verhalen. Zonder web 2.0 functionaliteiten is dit niet mogelijk.